Qui som?

La nostra empresa, es dedica a fer feines d’electricitat, automatismes, telecomunicacions, fontaneria, climatització, calefacció, motors i bombes, piscines i sistemes de reg, servei de grua. 

També: Muntatge de portes elèctriques de parking i residencials, i reparació i manteniment de portes elèctriques.  

Lloc físic de l’empresa.